Perfekta CV veidošanas noslēpumi

Informāciju par to, kā vajadzētu veidot CV atrast nav grūti. Vēl jo vairāk, mūsdienās ir pieejami CV paraugi un sagataves, kuros vien atliek ievadīt prasīto informāciju un korekts, tehniski pareizs CV ir gatavs, taču ar to vien nereti ir par maz. Uz pievilcīgākajām vakancēm nereti piesakās ļoti liels skaits cilvēku un tad svarīgi ir prast ar savu CV izcelties. Kā tad to panākt? Padomus sniedz casinopt24.com.

1. Īss CV ir labs CV

Par to, kādām jābūt CV sadaļām un izkārtojuma īsti jautājumu vairs nav. Kā jau minējām, atliek vien ievadīt informāciju pēc plāna, taču ir jāsaprot, ka ne visu informāciju vajag iekļaut. Piemēram, rakstot par izglītību daudzi piemin gan sākumskolu, gan pamatskolu, gan vidusskolu, kurā ir mācījušies. Tam nav jēgas. Ir jāpiemin augstākā iegūtā izglītība. Jēga uzskaitīt zemākos izglītības līmeņus ir vien tad, ja tajos ir apgūta kāda profesija. Piemēram, ja tehnikumā apguvāt viesmīļa profesiju un augstskolā mācījāties tūrisma vadību, noteikti ir vērts pieminēt abas izglītības, taču ja šajā gadījumā pirms augstskolas mācījāties vispārizglītojošā vidējās izglītības iestādē, to nav vērts pieminēt, jo ir skaidrs, ka pabeidzāt vidusskolu pirms tikāt augstskolā. Tāpat nav jēga pieminēt visas darba vietas, ja tās neattiecas uz konkrēto vakanci. Piemēram, tas, ka lasījāt zemenes kādā zemnieku saimniecībā jums nekā nepalīdzēs iegūt dabu viesnīcā par administratoru. Ir jāizvērtē, kura informācija ir svarīga un kura nav.

2. Pieminiet hobijus, kas attiecas uz lietu

Daudziem rodas jautājums par to, vai nepieciešams CV pieminēt savus hobijus un vaļaspriekus? To ir nepieciešams darīt tad, ja jūsu hobiji ir saskaitāmi ar konkrēto vakanci, kurai piesakāties. Piemēram, ja piesakāties darbā jau minētajā viesnīcā vai kādā tūrisma aģentūrā un jūsu hobijs ir ceļošana, tad to ir vērts pieminēt, jo tā ir nozare, kurā gribat darboties. Jūsu gūtā pieredze ceļojot noteikti būs uzņēmumam noderīga, tāpēc to noklusēt būtu muļķīgi. Savukārt, piemēram, ja piesakāties darbā autoservisā un jūsu hobijs ir dārzkopība, to pieminēt būs lieki, jo šīs prasmes labojot automašīnas diez vai varēs kaut kā noderēt.

3. Norādiet iepriekšējo darbavietu kontaktus

Pie darba pieredzes vajadzētu norādīt ne vien amatu, kādu ieņēmāt, uzņēmumu un galvenos darba pienākumus, bet arī iepriekšējo darbavietu kontaktus. Tas nepieciešams tāpēc, lai potenciālais darba devējs redzētu, ka neko neslēpjat un bez maz vai mudināt viņu iegūt par jums informāciju. Tiesa gan, ar kontaktu norādīšanu ir jāuzmanās tad, ja atsauksmes nav visai vēlams. Ja domājat, ka iepriekšējais darba devējs par jums neko labu neteiks, iespējams nevajadzētu norādīt ne kontaktus, ne pašu darba vietu, jo tas runās par jums tikai sliktu.

4. Pielāgojiet CV konkrētajai vakancei

Bieži vien cilvēki vienkārši izveido vienu CV, kurā pirms nosūtīšanas nomaina vien mērķi jeb amatu, kuram pieteikties. To ļoti labi var redzēt un tas noteikti nepieder pie labā toņa. CV ir jāadaptē, lai tas atbilstu konkrētajai vakancei. Jum ir jāiekļauj tikai tā informācija, kas attiecas uz amatu, kuram piesakāties. Tāpat papildiniet CV ar visu, kas jums liekas būtiska, lai jūs pieņemtu darbā. Jums nav jāizklāsta visa sava dzīve, bet gan jāparāda, kāpēc jūs būtu atbilstošs konkrētajam amatam.

Paldies par rakstu – casinopt24.com.